You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Apurahat ja hakumenettely

Lääketieteelliseen tutkimukseen tarkoitetut apurahat jaetaan nuorille väitöskirjaa tekeville tutkijoille. Apurahojen suuruus on 2.000 – 5.000 euroa. Hakemusten liitteeksi pyydetään tutkimussuunnitelma, ansioluettelo ja mahdollinen suositus. PDF- muotoisten liitteiden maksimimäärä on 5 sivua (A4). 

Ida Montinin säätiön tarkoituksena on myös tukea pohjoispohjalaisten kauppatieteiden opiskelua. Nämä apurahat myönnetään kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittaville yliopisto-opiskelijoille opinto- ja elinkustannusten, ulkomaisen vaihdon, pro gradu -tutkielman loppuun saattamisen tai muun vastaavan opintoihin liittyvän toiminnan aiheuttamien kustannusten kattamiseen. Apurahojen suuruus on tyypillisesti 1.000 – 2.000 euroa. Edellisen lisäksi säätiö voi myöntää pohjoispohjalaisen taustan omaavalle kauppatieteiden tohtorin tutkintoon tähtäävien jatko-opintojen aloittamista harkitsevalle opiskelijalle kannustinapurahan, jonka suuruus on noin 5.000 euroa.

Kauppatieteiden  hakemuksen liitteeksi pyydetään opintosuoritusrekisteriote ja viimeisin verotustodistus, joka löytyy OmaVeron postilaatikosta / päätökset ja kirjeet. PDF- muotoisten liitteiden maksimimäärä on 10 sivua (A4). Hakemukset on tehtävä 1.2. - 1.3. auki olevaan Säätiön sähköiseen järjestelmään, johon pääset tästä.

Teknisissä ongelmissa saat apua Aspicore Oy:stä osoitteesta apuraha@aspicore.com